Podíváme se v minulosti na to, jaké významné osobnosti žili v 18. století ze směrů literatury, hudby, panovnictví, či vynálezů, a připomeneme si co pro svou budoucí generaci udělali či vynalezli.
Začít můžeme Ludvíkem XIV., je to muž, který se stal králem Francie již jako čtyřletý chlapec po smrti svého otce. Podporoval rozvoj manufaktur, a snažil se udržet bilanci v zahraničním obchodu, což v této době nebylo vůbec zvykem.
historické knížky
Roku 1753 V. P. Diviš vynalezl bleskosvod, při jeho pozorování každé bouřky psal pojednání „Magia naturalis“, kterou věnoval císařovně Marii Terezii.
Marie Terezie byla jedinou vládnoucí ženou na českém trůně. Během její vlády došlo k mnoho reformám, v oboru školství, armády, státní správy, a další.
Josef II. – syn Marie Terezie, zrušil na území Česka nevolnictví, a celková práva poddaných se změnili k lepšímu jako například mohli uzavřít sňatek, studovat (se souhlasem vrchnosti). Také za jeho vlády vznikl toleranční patent, který povoloval i jiná náboženství, nejen katolické, jak bylo do té doby.
Wolfgang Amadeus Mozart byl jeden z nejtalentovanějších skladatelů vůbec, svou první píseň složil ve svých 5 letech. Zaměřoval se hlavně na opery, a napsal přibližně 650 děl za svůj celý život. Jako jeho nejznámější skladba je pokládaná „Malá noční hudba“ nebo „Lacrimosa“.
Carlo Goldini byl proslulý italský dramatik, autor desítek komedií, které se hrají dodnes.
maria theresia sarkofág
Isaac Newton, je jen málo kdo, kdo by toto jméno nepoznával. Je to anglický fyzik, matematik, astronom, a alchymista. Bývá často považován za jednu z nejvlivnějších osob v dějinách lidstva. Objevil 3 pohybové zákony – setrvačnosti, síly, a akce a reakce.
Známý francouzský matematik, fyzik a spisovatel. Bavíme se tu o Blaise Pascalu, který vynalezl počítací stroj nebo mechanickou kalkulačku.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup