Ministerstvo školství vedlo minulý měsíc debatu o novém systému pedagogických vzdělávacích programů. Vzhledem k tomu, jaké nároky jsou na mateřské školky kladeny, převážně v případě, jde-li o specializovanou přípravu s nadprůměrně talentovanými dětmi, zazněla na této konferenci i poznámka o tom, že je možné, že středoškolské vzdělání učitelek či vychovatelek v mateřských školkách není v dnešní době dostatečné.

Ministerstvo školství sdělilo, že tento fakt vzalo do úvahy, avšak momentálně se k žádné změně nechystá, jelikož nedošlo k žádnému závěru či řešení situace.

Problematika dostatečného nebo nedostatečného vzdělání personálu mateřských školek se řeší už od počátku roku. Mluvit se o tom začalo kvůli studiím z Británie, Francie a Německa, které prokázaly, že vysokoškolsky vzdělaní vychovatelé a učitelé v mateřských školách vedou děti k lepším výsledkům a většímu rozvoji. Učitelky s vysokoškolským titulem umí lépe porozumět dětem a jejich individuálním potřebám, dokáží dříve reflektovat jejich speciální požadavky a zasluhují se o větší rozvoj vzdělání a výchovy svěřených dětí.

Tým spolupracovníků
Pedagogické univerzity i ministerstvo školství mluvily i to založení týmů v mateřských školkách. Centrem týmu by byl jeden člověk s vysokoškolským titulem, který by vytyčoval cíle a dále vzdělával své kolegy a koordinoval plány pro další výchovu a rozvoj dětí v mateřinkách.

Vyšší plat
S vyšším vzděláním ovšem také souvisí vyšší platové ohodnocení. V dnešní době v mateřských školkách pracují vyjma učitelek se střední školou také studentky vyšších odborných škol. Jak vysoký je plat učitelek, to souvisí samozřejmě i s délkou praxe a specializace.

Zahraniční situace
Podle analýzy České školní inspekce v dnešní době většina zemí Evropské Unie preferuje vysokoškolské vzdělání i pro pedagogy, kteří se starají o děti předškolního věku.