Při dopravě zboží je zapotřebí využít každého prostoru v dopravních prostředcích. To samé platí i ve skladovacích prostorách a halách. K tomu, aby se mohla tato podmínka beze zbytku splnit, slouží přepravní palety.

paleta

  • Jedná se o pevný podklad, který se využívá pro přepravu stohovatelného zboží.

Jednotlivé palety je možné ukládat do výškových regálů a stohovat na sebe. Při stohování je ale nutné přepravky zabezpečit tak, aby nedocházelo k jejich sesutí.

  • K tomuto účelu slouží průtažná folie a následné zapáskování ocelovou nebo plastovou pevnou páskou.

Nejvíce se u nás i ve světě využívají takzvané europalety. Veškeré jejich rozměry jsou přesně dané normami. Vyrábět, vykupovat i opravovat je tedy mohou pouze certifikované provozovny. Normy určují nejen půdorysné rozměry, ale v podstatě definují veškeré díly, včetně jejich rozmístění. Europalety musejí být označeny logem výrobce a značkou EUR.

Normy pamatují na vše

Pokud dojde k opravování jednotlivých palet, pak je nutné tento zásah na každé paletě označit. Jednotlivé díly, které jsou vyrobeny ze dřeva, jsou spojené pomocí sedmdesáti osmi hřebíků. Každý má přesně dané své místo.

  • Nosnost europalet je maximálně tisíc pět set kilogramů.

Váha jedné palety se pohybuje přibližně od dvaceti do čtyřiadvaceti kilogramů. Tento parametr je jediný, který není přesně daný. Záleží totiž na tom, jak je dřevo vyschlé. Stohovat je dovoleno nejvýše tři palety na sebe.

eruopalety

  • Z půdorysných rozměrů vycházejí i rozměry dalších přepravních pomůcek.
  • Půdorys 120 x 80 cm má například i standardní paleta anebo Gitterbox.
    • Ten je výjimečný tím, že se na jeho výrobu používá především kov.
    • Ostatní palety se vyrábějí většinou ze dřeva.

Pro palety, u nichž je výška pro momentální použití nedostatečná, se dají vyrobit paletové ohrádky, které se snadno nasadí na horní část.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup