Kvalitní životopis je první vstupenkou do světa nového zaměstnání. Jelikož nezaměstnanost stoupá v důsledku pandemie koronaviru, na stoly personalistů se při obsazování volné pozice dostane mnohem více životopisů, než dříve a ten váš by měl rozhodně zaujmout, pokud chcete uspět. Jak by měl správný životopis vypadat a čím jej vylepšit?

Jak napsat životopis, který zaujme?

Kvalitní prezentace vašich zkušeností a praxe je základem úspěchu. Proto svůj životopis (neboli CV) rozhodně neodbývejte s tím, že se prodáte až na pohovoru. Bez dobrého životopisu, případně i motivačního dopisu, vás totiž žádný personalista na onen pohovor nepozve.

V dnešní době se již upustilo od slohových životopisů a výhradně se používají strukturované životopisy, které jsou jasnější, stručnější a především přehlednější. Jak by takové CV mělo vypadat?

Základní struktura životopisu:

1/ Hlavička – začněte hlavičkou celého dokumentu. Do ní patří základní osobní údaje o vás jako je vaše celé jméno, adresa, e-mail a telefon popřípadě do této části můžete vložit i vhodnou fotografii. Mezi nepovinné údaje pak patří váš věk nebo datum narození, pohlaví, rodinný stav nebo politická či náboženská příslušnost, jelikož všechny tyto údaje se řadí mezidiskriminační otázky, na které se vás zaměstnavatel nemá právo ptát.

2/ Výpis vzdělání – dále pokračujte výčtem vašeho dosaženého (nebo probíhajícího) vzdělání. Začněte nejvyšším dokončeným vzděláním a pokračujte níže. Neuvádějte základní školu, pokud to není jediná položka ve vašem seznamu. Dále neuvádějte nedokončená studia, to vám na kreditu stejně nepřidá. Výčet by měl obsahovat název školy, oboru, jeho zakončení a odkdy dokdy studium probíhalo.

amy-hirschi-K0c8ko3e6AA-unsplash

3/Praxe a zkušenosti – ve stejném formátu i pořadí můžete uvést i svoje pracovní zkušenosti, praxi a pozice, které jste již měli možnost vyzkoušet. Pokud se na některé pracovní pozici stále nacházíte, můžete uvést časové ohraničení v podobě nyní nebo do současnosti. Uvádějte i stručný popis pozice a její skutečný název.

Jestliže jste ještě nenasbírali dostatek pracovních zkušeností, uvádějte i dlouhodobé brigády, stáže nebo praxe při škole. Naopak pro příliš kvalifikovaný životopis je vhodné upravit pracovní zkušenosti tak, aby odpovídaly pozici, na kterou se hlásíte.

4/ Konec životopisu – na závěr životopisu patří část dovedností a schopností, které vás odlišují od ostatních. Uvést zde můžete jazykové schopnosti, řidičský průkaz a jeho skupinu, kurzy, semináře a další zajímavé zkušenosti, kterých jste se zúčastnili. Také můžete připojit portfolio práce nebo reference od bývalých zaměstnavatelů (nezapomeňte na ně uvádět i kontakt).

Zkuste se rekvalifikovat a zvýšit své šance na získání práce

Od ostatních uchazečů vás také může výrazně odlišit absolvování rekvalifikačního kurzu, který podpoří vaše vzdělání. Můžete se specializovat na svůj obor a rozšířit si tak stávající znalosti nebo získat vzdělání v úplně novém oboru. Pokud jsou si vaše vystudované obory blízké (například online marketing a personalistika nebo daňové a mzdové účetnictví), můžete zastávat dvě pozice najednou a stát se tak velmi hodnotným členem firmy.

Osvědčení o rekvalifikaci výrazně zvyšuje vaše šance na pracovním trhu a opravňuje vás k výkonu dané pozice. Vyberte si vhodný kurz na stránkách Rekvalifikacnikurzy.cz dle města, kraje nebo oboru, kterému se chcete věnovat. Absolvování rekvalifikace do svého životopisu zapište do části s praxí a zkušenostmi (když jej vložíte do vzdělání, příliš se nespletete) a na vyžádání můžete předložit zaměstnavateli i kopii osvědčení. Jistě ocení vaši snahu o neustálý rozvoj a sebevzdělávání.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup