Aktuality a Editorial

Editorial

Milé kolegyně a vážení kolegové,

                                                       srdečně vás zveme na v pořadí již třináctou Mezinárodní konferenci k problematice osob se specifickými potřebami. Současně s konferencí bude probíhat první Tyflopedická konference, která je financována z projektu Inovace distančních textů pro výuku speciálních pedagogů-tyflopedů.

Termín jsme ponechali tradičně, v předjarním období, ale změnili jsme prostředí a strukturu programu. Tématem konference je Speciální a inkluzivní vzdělávání a role speciální pedagogiky.

Oslovili jsme významné odborníky v dané problematice jak z akademického prostředí, tak ze státní správy i z praxe. Věříme, že společné sdílení poznatků a zkušeností bude pro všechny zúčastněné kreativní, podnětné a užitečné. 

Těšíme se na setkání,

                                  za organizační a programový výbor

                                                              Míla Hutyrová

 

ESF

Aktuality

12. 1. 2014

Registrace na konferenci v roce 2014 je přístupná na webových stránkách konference.

7.3.2012

Registrace na XIII. Mezinárodní konferenci k problematice osob se specifickými potřebami byla ukončena.

2.3.2012

Registrace na I. Tyflopedickou konferenci byla ukončena.

24.2.2012

Program a bulletin abstraktů XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami

Program a bulletin abstraktů I. Tyflopedická konference

8.12.2011

Sborník z roku 2011 se připravuje k vydání v březnu příštího roku.

Účast na tyflopedické konferenci je zdarma a je omezena na 40 osob. V případě, že se přihlásíte pouze na Tyflopedickou konferenci, nebudete mít možnost účasti na Mezinárodní konferenci.

Na I. Tyflopedickou konferenci se můžete registrovat zde.

Na XIII. Mezinárodní konferenci k problematice osob se specifickými potřebami se můžete registrovat zde.

29.11.2011

Webové stránky jsou spuštěny a probíhá přihlašování k aktivní a pasivní účasti.

Děkujeme, že jste navštívili naše stránky a zde si můžete stáhnout sborník z roku 2010.

www.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-pedagogium_2010/e-pedagogium_2-2010_mimoradne.pdf

Pokyny a informace pro autory, kteří chtějí publikovat v konferenčním sborníku, si můžete stáhnout zde.

 

Pozvánka

Záštita konference

Konference se koná pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP v Olomouci prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc.

Kontakt

Mgr. Lucie Moudrá

Drahanovice 115, 783 43 Drahanovice

GSM.: +420 723 103 311

E-mail: moudra@contexo.cz

Minulé ročníky

XI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami 2010

XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami 2011

Termíny

Termín pro přihlášení se k aktivní účasti na konferenci: 14.2.2012

Termín pro zasílání abstrakt příspěvků: 14.2.2012

Termín pro zaslání příspěvků do sborníku: 14.3.2012

Termín pro přihlášení se k pasivní účasti na konferenci (bez konferenčního příspěvku): do naplnění prostorových a konferenčních kapacit

Organizátoři

Ústav speciálněpedagogických studií

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Žižkovo náměstí 5
771 40 Olomouc

uss.upol.cz

Loading