Česky English
Reference z oblasti celostátních a mezinárodních konferencí a seminářů

Reference

 

Členové našeho realizačního týmu se v posledních 15-ti letech podíleli na organizaci více než 20-ti mezinárodních a celostátních
konferencí, a více než 50-ti vzdělávacích seminářů

 

Vybrané konference a kongresy - Česko-slovenské a mezinárodní

2017
PhD existence VII (česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech) Olomouc, 2 dny

30. - 31.1.2017

Téma konference

Psychologie v době internetu

2017
V. Olomoucké speciálně pedagogické dny

Datum konání : 14. -15.3 2017

V. konference mladých vědeckých pracovníků.

2016
IV. Olomoucké speciálněpedagogické dny

15- 16.3.2016

Téma konference

Koheze speciální pedagogiky v současnosti

2016
PhD existence VI (česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech) Olomouc, 2 dny

8 - 9. 2 2016

s podtitulem „výzkum +/vs/- praxe“

2015
III.Olomoucké specialněpedagogické dny

17. - 18.3 2015  Olomouc

Zadavatel: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

2015
PhD existence V (česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech) Olomouc, 2 dny
Zadavatel: Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
2015
Vzdělání a uplatnitelnost. Co (ne)můžeme dát našim studentům

29. a 30. ledna 2015, Konvikt, Olomouc

Zadavatel: Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

2015
XIV. ročník česko-slovenské konference „Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku": Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků.
Zadavatel: Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
2014
„Restart“ - Teorie a praxe léčby závislostí

9. – 10. 10. 2014 Olomouc

Zadavatel: P-centrum Olomouc

2014
(Nové) horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích
25. 9. – 27. 9. 2014 Praha
Zadavatel: Proadis
2014
II. Olomoucké speciálněpedagogické dny (Olomouc, 2 dny)
Zadavatel: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
2014
IV. dopravněpsychologický seminář Psychická způsobilost k řízení

14. listopadu 2014, Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci

Zadavatel: Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

2014
Konference PhD Existence IV (Olomouc, 2 dny)
Zadavatel: Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
2014
XX. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 53. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP
27. 4. - 1. 5. 2014 v Kongres hotelu Jezerka, Seč
Zadavatel: Společnost pro návykové nemoci, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně.
2013
"Psychická způsobilost k řízení"
22. listopadu 2013 v Olomouci
Zadavatel: Katedra psychologie Univerzity Palackého v Olomouci a Centrum dopravního výzkumu v.v.i. Brno
2013
I. Olomoucké speciálněpedagogické dny (Olomouc, 2 dny)
Zadavatel: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
2013
Konference PAPSAV I. - Partnerství pro praxe a aplikovaný výzkum (Olomouc, 1 den)
Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci
2013
Konference PhD Existence III (Olomouc, 2 dny)
Zadavatel: Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
2013
Mezinárodní odborná konference Psychologie práce a organizace 2013 (Olomouc, 2 dny)
Zadavatel: Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
2013
XIX. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 52. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP
2. - 6. 6. 2013 v Kongres hotelu Jezerka, Seč
Zadavatel: Společnost pro návykové nemoci, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně.
2012
Seminář Diagnostika v dopravní psychologii - nové přístupy (Olomouc, 1 den)
Zadavatel: Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
2012
XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. Tyflopedická konference
Zadavatel: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
2012
XVIII. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 51. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP
13. - 16. 5. 2012, Kongres hotel Jezerka
Zadavatel: Společnost pro návykové nemoci, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně.
2011
III. ročník mezinárodní interdisciplinární konference VÍNO JAKO MULTIKULTURNÍ FENOMÉN, (Olomouc, 2 dny)

Zadavatel: Katedra romanistiky a Katedra aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

2011
Podnikání na UP - celodenní konference

24. 11. 2011, Olomouc

Zadavatel: Vědeckotechnický park Univerzita Palackého v Olomouci

Počet účastníků: 30

2011
XVII. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP (AT konference) – „Závislosti a veřejné zdraví\", Hotel Jezerka, Seč
zadavatel: Společnost pro návykové nemoci, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně.
2011
Znalosti pro tržní praxi 2011 - mezinárodní vědecká konference
24. - 25. 11. 2011, Olomouc

Zadavatel: Katedra aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouc

Počet účastníků: 150

2010
International Workshop Conference: Urban Drug Policies In Globalised World, Praha (3 dny)
Mezinárodní konference: Městská a regionální protidrogová politika v éře globalizace. Zadavatel: ResAd s.r.o. Odkaz: www.konference-praha.cz
2010
XVI. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP (AT konference) – „Stav ve věcech alkoholu, tabáku a psychoaktivních látek v ČR v roce 2010“, Špindlerův mlýn (4 dny)
zadavatel: Společnost pro návykové nemoci, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně.
2009
Advance seminar Harm Reduction Hub – mezinárodní seminář, Praha (3 dny)
zadavatel: Central and Eastern European Harm Reduction Network, Vilnius, Litva.
2009
Cena adiktologie – slavnostní předání cen a navazující konference, Praha (1 den)
zadavatel: 1. Lékařská fakulta UK Praha.
2009
VI. celostátní konference ČASP na téma „SEX..o nás, vás i vás...“, Olomouc (2 dny)
zadavatel: Česká asociace studentů psychologie.
2009
VI. ročník mezinárodní konference „Primární prevence rizikového chování – Možnosti a cesty primární prevence“, Praha (2 dny)
zadavatel: 1. lékařská fakulta UK Praha.
2009
VIII. ročník česko-slovenské konference „Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku – Kvalitativní přístup pro praxi“, Olomouc (2 dny)
zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci.
2009
XV. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP (AT konference) – „Mýty a stereotypy v adiktologii“, Slapská přehrada (4 dny)
zadavatel: Společnost pro návykové nemoci, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. 
2008
Bi-National Conference: Israel – Czech Republic, „Inovativní přístupy v léčbě závislosti na alkoholu“, Praha (3 dny),
zadavatel: Israel Antidrug Authority, Jerusalem, Izrael.
2008
Celosvětová konference – Metamfetamin: poznatky, strategie a odpovědi, Praha (3 dny)
Zadavatel, Thorne Group, London, Velká Británie.
2008
Cena adiktologie – slavnostní předání cen a navazující konference, Praha (1 den)
zadavatel: 1. lékařská fakulta UK Praha.
2008
I. pracovní seminář k bezpečnosti dopravy „Agresivita v dopravě“, Olomouc (1 den)
zadavatel: Centrum dopravního výzkumu Brno.
2008
V. ročník mezinárodní konference „Primární prevence rizikového chování – Kam kráčíš, primární prevence?“, Praha (2 dny), zadavatel 1. lékařská fakulta UK Praha.
zadavatel: 1. lékařská fakulta UK Praha.
2008
VII. ročník česko-slovenské konference „Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku – Kvalitatívny výskum vo verejnom priestore“, Bratislava (2 dny)
zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci.
2008
XIV. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP (AT konference) – „Ambulantní léčba v adiktologii – zánik nebo znovuzrození?“, Slapská přehrada (4 dny)
zadavatel: Společnost pro návykové nemoci, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně.
2007
5. krajská protidrogová konference Středočeského kraje, Slapská přehrada (2 dny)
zadavatel: Středočeský kraj.
2007
Cena adiktologie – slavnostní předání cen a navazující konference, Praha (1 den)
zadavatel: 1. lékařská fakulta UK Praha.
2007
IV. celostátní konference ČASP na téma „Psychologie dnes – a zítra“, Brno (2 dny)
zadavatel: Česká asociace studentů psychologie.
2007
IV. ročník mezinárodní konference „Primární prevence rizikového chování – Střetávání racionality a ideologie.“, Praha (2 dny)
zadavatel: 1. lékařská fakulta UK Praha.
2007
VI. ročník česko-slovenské konference „Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku – „Analýza a interpretace kvalitativních dat“, Olomouc (2 dny)
zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci.
2007
X. Evropský kongres psychologie - ECP, Praha ( 4 dny)
zadavatel: Unie psychologických asociací (UPA ČR) pod záštitou European Federation of Psychologists´ Associations (EFPA).
2007
XIII. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP (AT konference) – „Závislost jako nemoc“, Slapská přehrada (4 dny)
zadavatel: Společnost pro návykové nemoci, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně.
2006
20. mezinárodní kongres EFPSA „Sharing one world“, Špindlerův Mlýn (7 dnů)
zadavatel: Evropská federace studentů psychologie a Česká asociace studentů psychologie.
2006
4. krajská protidrogová konference Středočeského kraje, Slapská přehrada (2 dny)
zadavatel: Středočeský kraj.
2006
III. celostátní konference ČASP na téma „Teorie a realita“, Olomouc (2 dny)
zadavatel: Česká asociace studentů psychologie.
2006
III. ročník mezinárodní konference „Primární prevence rizikového chování – Specializace versus integrace.“, Praha (2 dny)
zadavatel: 1. lékařská fakulta UK Praha.
2006
Jednodenní mezinárodní konference „Alkohol: souvislosti a důsledky jeho užívání“, Praha (1 den)
zadavatel: 1. Lékařská fakulta UK Praha.
2006
V. ročník česko-slovenské konference „Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku – „Umění ve vědě, věda v umění“, Praha (2 dny)
zadavatel: 1. lékařská fakulta UK Praha.
2006
XII. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP (AT konference) – „Bio – pscho – socio – spirituální model závislostí, Slapská přehrada (4 dny)
zadavatel: Společnost pro návykové nemoci, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně.
2005
II. celostátní konference ČASP na téma „Klient a my“, Olomouc (2 dny)
zadavatel: Česká asociace studentů psychologie.
2005
II. ročník mezinárodní konference „Primární prevence rizikového chování – Lesk a bída primární prevence.“, Praha (2 dny)
zadavatel: 1. lékařská fakulta UK Praha.
2005
IV. ročník česko-slovenské konference „Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku – Kvalitativní přístup v adiktologickém výzkumu“ “, Olomouc (2 dny)
zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci.
2004
I. celostátní konference ČASP na téma „Uplatnění psychologa v praxi“, Olomouc (2 dny)
zadavatel: Česká asociace studentů psychologie.
2004
II. ročník česko-slovenské konference „Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku“, Olomouc (2 dny)
zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci.
2001
Evropská konference EAWOP (Evropská asociace psychologů práce a organizace), Praha (4 dny)
zadavatel: Česká asociace psychologie organizace a práce (ČAPPO).
Z
Z
Z
Loading