Aktuality a Editorial

AKTUALITY

23. 1. 2015

Kapacita konference byla naplněna. Registrace UZAVŘENA. Registrace na místě již nebude možná.

 

12. 1. 2015

Zájemci o účast na konferenci se ještě mohou hlásit na email  maierovaeva@seznam.cz.

Zbývá posledních pár míst.

 

12. 1. 2015

Zveřejněn program konference


5. 1. 2015

Zveřejněn Bulletin abstraktů.

 

5. 1. 2015

Přidány informace o společenském večeru.

 

28. 11. 2014

Zveřejněn Předběžný program konference.

 

24. 11. 2014

Přidány informace o hostech viz program.

 

14. 10. 2014

Přidány informace o hostech viz program.

 

7. 10. 2014

Přidáni první zvaní hosté - viz program.

 

EDITORIAL

Studenti si často stěžují, že během studia nezískají kompetence, které jsou klíčové pro uplatnění na trhu práce. Podobně si stěžují i organizace, že musí absolventy de facto všechno znovu naučit. Je situace opravdu tak špatná? Anebo jde z části o mylné nářky studentů i zaměstnavatelů, kteří nedoceňují např. užitečnost teorie, abstraktního myšlení či metodologie. Nebo by se měla univerzita opravdu změnit? A pokud ano, jak moc? Jak píše i náš rektor Jaroslav Miller v Radničních listech (červen, 2014) „univerzita [nemůže] zcela podléhat přáním zaměstnavatelů, protože vzdělání je dlouhodobý proces, a když ho úplně z gruntu změníme, můžeme způsobit více problémů než užitku. Nevíme, jaká bude struktura hospodářství v kraji třeba za deset nebo dvacet let. Absolvent musí mít širší škálu schopností, aby se uplatnil i v jiných oborech.“ Během konference se proto pokusíme přijít mimo jiné i na to, v čem může být např. teoretické vzdělání užitečné, jaké kompetence našich absolventů jsou uplatnitelné v různých oblastech života, či čeho by univerzita měla nabízet více a lépe. Cílovou skupinou konference jsou zaměstnavatelé a učitelé, a dále také studenti či absolventi Filozofické fakulty, a zejména pak psychologie či aplikované ekonomie, kteří se nejčastěji účastní projektu „MBA“, který se zaměřuje na zvýšení uplatnitelnosti pomocí propojení psychologických a ekonomických (manažerských) předmětů.

 

Konference se koná ve dnech 29. – 30. ledna 2015 v Konviktu - Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci (Univerzitní 3, 771 80 Olomouc)


Název projektu:  Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a psychologických studijních programů

Registrační číslo:  (CZ.1.07/2.200/28.0138)

Kontakt
Záštita
Konference je pod záštitou rektora Univerzity Palackého v Olomouci prof. Mgr. Jaroslava Millera, M.A., Ph.D. a děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci doc. PhDr. Jiřího Lacha, Ph.D., M.A.
Partneři

Organizátoři

Katedra psychologie FF UP V Olomouci

Katedra psychologie FF UP

 

Loading