Za každým dosaženým cílem stojí konkrétní rozhodnutí a také vytyčený plán, jak tento cíl uskutečnit. Pro úspěšné podnikání je třeba se rozhodnout o tom, jaké služby chcete poskytovat nebo jaké výrobky produkovat. Zamyslete se, pro jakou práci máte předpoklady a vzdělání? V dnešní době je stále velká poptávka po řemeslnících všeho druhu. Pokud jste tedy manuálně zruční a umíte leccos opravit, zkuste uvažovat tímto směrem. Nemusíte se omezovat jen na jednu oblast. Podnikatelských záměrů můžete mít více. Tím i vzroste pravděpodobnější úspěch Vašeho podnikání, protože nebudete omezeni jen na jednu službu. vybrat reálnou možnostUdělejte si průzkum trhu tím, že zjistíte, zda by o Vaše služby byl zájem. Dále musíte promyslet, jakým způsobem a kde budete svoji činnost vykonávat. Budete ji provozovat doma nebo budete potřebovat místo k pronajmutí? Jak budete tvořit cenovou nabídku? To vyžaduje zjistit si ceny podobných služeb na trhu ve Vaší oblasti. Ceny za stejnou službu se totiž v jednotlivých místech liší. Také je třeba naplánovat, jakého zisku chcete dosáhnout. Jinými slovy, zda se touto živností uživíte.
Pokud už v těchto věcech máte jasno, lze přikročit k dalšímu bodu a tím je zapsání do živnostenského rejstříku na živnostenském úřadě. Pro provozování podnikatelské činnosti je totiž nezbytné získat živnostenský list.živnostník jako údržbář
Jaké podmínky musíte splňovat?
Jedním z hlavních požadavků je plná svéprávnost, tedy dosažení věku 18 let. Proč tato podmínka? Stává se, že chtějí s touto činností začít ještě nezletilé osoby. V takovém případě je ke splnění podmínky potřeba souhlas zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti nebo v případě nesouhlasu zákonného zástupce, může o tom rozhodnout soud.
Další podmínkou je bezúhonnost-pokud by například osoba spáchala trestný čin v souvislosti s podnikáním, o který žádá, byla by nezpůsobilá.
Ještě jinou podmínkou je přirozeně odborná způsobilost na daný druh podnikání. Na výkon některých služeb potřebujete výuční list, praxi v oboru nebo oprávnění k výkonu, například při podnikání v oboru ELEKTRO.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup