Každý podnikatel ví, že jednou z podmínek úspěchu podnikání je spokojenost samotných zaměstnanců. Tento fakt se projeví v mnoha směrech. Názory na firmu, na pracovní prostředí a další faktory zjistíte snadno pomocí jednoduchého dotazníku. Dotazník spokojenosti zaměstnanců lze použít i v případě, že nemají zaměstnanci přístup k internetu.

dotazník

 • Podle průzkumů vnímají zaměstnanci hodnocení vlastní spokojenosti velice pozitivně.
 • Každý přeci ocení, pokud se vedení podniku zajímá o jeho názor a nevnímá ho jako anonymní jednotku podniku.

Na co má vliv spokojenost zaměstnanců

 1. Zvyšuje se produktivita práce.
 2. Absence jsou mnohem nižší.
 3. Posiluje se loajalita.
 4. Budují se dobré vztahy na pracovišti.
 5. Zaměstnanci mají větší důvěru ve vedení společnosti.

Problém lze také pojmout obráceně. Jestliže budou vaši zaměstnanci dlouhodobě nespokojeni, pak mohou firmu úmyslně nebo neúmyslně poškozovat. Je přeci důležité, jak vaši firmu vnímá okolí a jaký na ni mají názor ti, kteří jsou jí neblíže. Z dotazníku se také můžete dozvědět, co by se dalo ve firmě zlepšit a jak by mohla více prosperovat. Názory samotných zaměstnanců jsou velkým přínosem.

 • Podle odborníků by mělo k dotazování docházet pravidelně.
 • A to nejlépe jednou za rok.
 • Zjistíte tak, jaký je posun v důležitých oblastech a jak se situace vyvíjí.

dotazník spokojenosti

Jak s dotazníkem pracovat

Otázky v dotazníku jsou velice jednoduché a nezáludné. Zaměstnanec si prostě vybere jednu z nabízených odpovědí. Pokud na některou otázku nechce odpovědět přímo, pak má možnost vybrat si neutrální odpověď. Nemusíte se tedy obávat svému personálu dotazník předložit.

 • Součástí dotazníku je také možnost, aby se pracovník vyjádřil k tomu, co konkrétního by chtěl na svém pracovišti změnit.
 • Právě odpovědi na tento dotaz, mohou posunout vaše podnikání o krok kupředu.