Aktuality a Editorial

Mezinárodní odborná konference
Psychologie práce a organizace 2013
22. - 23. 5. 2013
 Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci - Konvikt

AKTUALITY

17. 2. 2014

Sborník k mezinárodní konferenci Psychologie práce a organizace 2013 byl publikován ve Vydavatelství UP v Olomouci. Elektronicky je dostupný zde. Účastníkům konference bude zaslán na adresy, které uvedli do registrace.

5. 6. 2013

Konference Psychologie práce a organizace 2014 se uskuteční 15. - 16. 5. 2014 v Kongresovém centru SAV, hotel Academia, Stara Lesna. Hlavním organizátorem ročníku 2014 je Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied (více informací zde). Budeme se těšít na opětovná i nová setkání!

27. 5. 2013

Děkujeme všem účastníkům konference Psychologie práce a organizace za jejích příspěvky, diskusi a vytvoření výborné konferenční atmosféry! Do 3. 6. 2013 bude zveřejněn výběr fotografií z konference. 

27. 5. 2013

Termín pro odevzdání plných textů konferenčních příspěvků do sborníku prodloužen do 16. 6. 2013. Po tomto termínu bude registrační systém uzavřen a příspěvky nebudou přijaty. 

7. 5. 2013

Program konference je zveřejněn v sekci Program nebo je k dispozici zde.

1. 5. 2013

V sekci "Registrace" naleznou aktivní účastnicí konference informace o požadovaném formátu psaného příspěvku do sborníku.  Informace je možné získat také zde. Termín na odevzdání psaných příspěvků do registračního systému je 20. 5. 2013.

1. 4. 2013

Termín pro aktivní registraci na konferenci a vložení abstrakt do systému byl prodloužen do soboty 6. 4. 2013.  

17. 3. 2013

Společenský program s rautem se bude konat v podvečer 22. 5. 2013 v hotelu Arigone vzdáleném 50m od místa konání konference (prohlídka prostor zde). Všichni účastníci konference jsou srdečně zváni! 

17. 2. 2013

Zveřejněn seznam osobností, které přijaly roli zvaných přednášejících (viz sekce "Program"). 

16. 2. 2013

Doplněny informace o konferenčních publikacích a možnostech. Zájemci o aktivní účast: věnujte prosím pozornost závěru textu v sekci "Registrace" (viz menu webu).

5. 1. 2013

Na základě vyjádření Slovenské komory psychológov budou moci kolegové ze Slovenské republiky uplatnit certifikát o účasti na konferenci v rámci svého dalšího vzdělávání.

 

Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

                               dovolte nám, abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní konferenci Psychologie práce a organizace 2013. Konference navazuje na přecházející úspěšné ročníky, které se pravidelně konají v České a Slovenské republice. Po ročníku 2012, konaném v Košících, se opět setkáme v České republice, tentokrát v Olomouci.

 

Cyklus konferencí Psychologie práce a organizace je tradičně průnikem výzkumu, vzdělávání i praxe. Naším cílem je, aby tomu bylo stejně i v roce 2013. Program bude zaměřen na výměnu informací a zkušeností z aktuálních výzkumů, nových přístupů v praxi, stejně jako na diskusi o dalším vývoji v oboru. Nemalým záměrem je podpořit vznik a utváření partnerství pro výzkum i praxi. K tomu bylo vymezeno šest hlavních tematických oblastí:

 

  • Trh práce, zaměstnanost a rodina
  • Forenzní a penitenciární psychologie
  • Manažerská psychologie
  • Psychodiagnostika v psychologii práce
  • Psychologie v integrovaném záchranném systému
  • Psychologie na cestě k bezpečné, udržitelné a kvalitu života podporující dopravě 

V každé z šesti oblastí budou součástí programu příspěvky významných osobností oboru. Hlavní prostor pak bude věnován příspěvkům všech Vás, s odborným zájmem o vztah člověka a práce nebo o aplikované směry psychologie práce a organizace. Naše srdečné pozvání samozřejmě platí i pro zájemce o pasivní účast, kteří chtějí načerpat nové informace z oboru.

 

Zkušenost ukazuje, že vedle odborného programu vtiskne konferenci jedinečný ráz i místo. Budova Konviktu v historickém centru Olomouce má všechny předpoklady pro to, aby byla i v tomto směru očekávání naplněna.

 

                                 Těšíme se  na setkání!

                                                                                               Za programový a organizační výbor

                                                                                                                                      Martin Seitl

 

Organizační zajištění konference zabezpečuje společnost Contexo. 

 

Záštita

Záštitu nad konferencí převzali:

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci

prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. 

Kontakt

Lucie Vavrysová

GSM.:  +420 732 184 375

E-mail: vavrysova@contexo.cz

Organizátoři

Katedra psychologie FF UP V Olomouci

Katedra psychologie FF UP

 

Katedra podnikového hospodářství, Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně

ESF Mu Brno

 

Katedra psychologie FF UK v Praze

FF UK v Praze

 

Ústav managementu a marketingu, Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně

UTB Zlín

 

Institut vzdělávání vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem

IVVS

Minulé ročníky
Loading