Aktuality a Editorial

XIV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami

II. Tyflopedická konference

I. Konference mladých vědeckých pracovníků

Konference k projektu Tvorba a inovace e-learningových studijních podpor studia speciální pedagogiky


Editorial

Milé kolegyně a vážení kolegové,

                                                       srdečně vás zveme na Olomoucké speciálněpedagogické dny, v rámci kterých je pořádána v pořadí již čtrnáctá Mezinárodní konferenci k problematice osob se specifickými potřebami, druhá Tyflopedická konference, konference k projektu Tvorba a inovace e-learningových studijních podpor studia speciální pedagogiky, a k nim je poprvé přiřazena Konference mladých vědeckých pracovníků.

Termín jsme ponechali tradičně, v předjarním období, v nádherném prostředí Uměleckého centra Univerzity Palackého, ale rozšířili jsme konferenční nabídku o další odborné oblasti, v nichž dáváme příležitost mladým vědeckým pracovníkům, kteří působí ve speciálněpedagogických vědách. Tématem jsou nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice.

Oslovili jsme významné odborníky v dané problematice jak z akademického prostředí, tak ze státní správy i z praxe. Jaký bude program a jeho kvalita, to je také závislé na tom, co přinesou nejen aktivní, ale i pasivní účastníci konference. Věříme, že společné sdílení poznatků a zkušeností bude pro všechny zúčastněné kreativní, podnětné a užitečné.

Těšíme se na setkání,

                                                                            za organizační a programový výbor

                                                                                                         Míla Hutyrová

 

Aktuality

1.3.2013

Registrace pro pasivní účast na konferenci byla uzavřena.

Sborník XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami (2012) ke stažení zde.

27. 2. 2013

Kompletní program konference je zveřejněn v sekci Program.

5. 2. 2013

Platbu je možné provést bezhotovostně na účet Univerzity Palackého v Olomouci:

číslo účtu: 19-1096330227/0100

variabilní symbol: 99413011

textová zpráva: příjmení

4. 2. 2013

Odborná kniha a sborník budou uveřejněny do začátku konference. Děkujeme za pochopení.

6. 1. 2013

Pro aktivní účastníky Konference mladých vědeckých pracovníků: Napište, prosím, na začátek abstraktu, že hlásíte svůj příspěvek na Konferenci mladých vědeckých pracovníků.

2. 10. 2012

Webové stránky jsou spuštěny a probíhá přihlašování k aktivní a pasivní účasti.

Sborníky z roku 2010 a 2011 si můžete stáhnout zde.

Pokyny a informace pro autory, kteří chtějí publikovat v konferenčním sborníku, si můžete stáhnout zde.

 

Záštita

Konference se koná v rámci oslav 440. výročí založení univerzity v Olomouci a pod záštitou:

rektora UP v Olomouci

prof. RNDr. Miroslava Mašláně, CSc.

děkanky Pedagogické fakulty UP v Olomouci                                 

prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc.

Kontakt

Mgr. Lucie Moudrá

Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

GSM.: +420 723 103 311

E-mail: moudra@contexo.cz

Konference  pro studenty doktorského programu PhD existence III.

Minulé ročníky

XI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami 2010

XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami 2011

XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami 2012

 

Termíny

Termín pro aktivní přihlášení na konferenci: 14.2.2013

Termín pro zasílání abstrakt příspěvků: 14.2.2013

Termín pro zaslání příspěvků do sborníku: 7.3.2013

Termín pro pasivní přihlášení na konferenci (bez konferenčního příspěvku):

registrace uzavřena 1. 3. 2013

Organizátoři

Ústav speciálněpedagogických studií

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Žižkovo náměstí 5
771 40 Olomouc

Webové stránky

 

Loading