Aktuality a Editorial

 XII. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí

 

Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku

 

"Hranice normality"

21.- 22. 1. 2013

Konvikt - Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci

 

Konferenci organizovala Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s partnery.

 

Editorial

Kloboučník: „Zbláznil jsem se?”

Alenka: „Už je to tak. Jsi vyšinutý potrhlík. Ale něco ti povím: To ti nejlepší jsou. Zdává se mi o polovičních bláznech.”

Kloboučník: "Takže to znamená že jsem jen tvůj výplod fantazie?"

Alenka: "Pořádně bláznivý!"

Kloboučník: "V tom případě to ty musíš být taky."

 

Tématem konference bylo prozkoumávání „hranic normality“ z pohledu optiky (ne)normálních jedinců či různých sociálně-vědních oborů. 

 

Konference měla tři sekce:

1) Co je (ne)normální? V této sekci jsme uvítali příspěvky o definování (ne)normality z pohledu různých disciplín (např. psychologie, psychiatrie, etnografie, filozofie, teologie, sociologie, medicíny, pedagogiky, antropologie). Jednalo se o témata zabývající se diagnostikováním, o posunu normality v průběhu času, o nálepkování a stigmatizaci, (ne)smyslnosti normativních ukazatelů, pozitivní deviaci, jak odlišit přijatelné od nepřijatelného, subjektivní prožívání lidí mimo normu, apod. Rádi bychom zde navázali na bohatou multidisciplinární tradici konference.

 

2) Kvalitativní přístup ve výzkumu neběžných či těžce dostupných populací. V této sekci jsme přivítali příspěvky zabývající se výzkumy specifických a někdy také těžko dostupných populací. Zajímá nás zejména, na jaké problémy mohou výzkumníci narážet v různých fázích výzkumu.

 

3) Varia. Do této sekce byly zařazeny ostatní příspěvky prezentující výsledky výzkumu, který byl proveden kvalitativním přístupem, či šlo o smíšený design.

 

Za organizační výbor Aleš Neusar

 

Organizační zajištění konference zabezpečila společnost Contexo. 

 

Aktuality

V sekci program naleznete ochutnávky ve formě několika přednášek z konference. Můžete také shlédnout fotogalerii konference.

Záštita

Konference se koná pod záštitou:

 

Ministra školství, mládeže a tělovýchovy

prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., LL.M.,

 

Rektora Univerzity Palackého v Olomouci

prof. RNDr. Miroslava Mašláně, CSc.

 

Primátora města Olomouce

pana Martina Novotného

Kontakt

Lucie Vavrysová

GSM.: +420 732 184 375

E-mail: vavrysova@contexo.cz

Organizátoři

KP UP

Minulé ročníky

Rok 2011 

 

Partneři

Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Klinika adiktologie, 1. LF, Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova

Psychologický ústav Akademie věd ČR

Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenské akadémie vied

Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Loading