Česky English
Příprava publikačních výstupů

Příprava publikačních výstupů

Jedním z hlavních výstupů konference je její odraz v publikačních aktivitách. Formát publikace a publikační plán (časový, finanční a technický) zabezpečíme podle Vašeho přání . Pro Vaši publikaci opatříme ISBN, resp. ISSN.V případě zájmu zajistíme redakční práci na publikaci, která spočívá v/ve:

 

 • Zvolení formátu publikačního výstupu
 • Vypracování pokynů pro autory a recenzenty
 • Komunikaci s autory a recenzenty
 • Zabezpečení recenzního řízení
 • Zabezpečení jazykových korektur
 • Produkci (sazba, grafická úprava a tisk)
 • Distribuce (rozeslání povinných výtisků, autorských výtisků a výtisků účastníkům konference)

 

Publikační výstupy vhodné pro odborná setkání

 

 • Supplementum odborného časopisu

Supplementa jsou neperiodickou řadou vydávanou redakcí odborných časopisů. Jedná se o speciální číslo časopisu, které je věnované konferenci. Zveřejňována jsou abstrakta příspěvků konference, nebo vybrané příspěvky v celém rozsahu. V případě vašeho zájmu Vám rádi poradíme s výběrem vhodného periodika.

 

 • Sborník příspěvků (ev. vybraných příspěvků) z konference

Publikace obsahující soubor samostatných, tematicky rámcově příbuzných textů, např. příspěvků z konference vydaných pod společným názvem ve formě jednorázově publikovaného svazku.

 

 • Sborník abstrakt příspěvků

Publikace obsahující abstrakta příspěvků z konference vydaných pod společným názvem ve formě publikovaného svazku.

 

 • Editorovaná monografie

Vědecká monotematická publikace zpracovávající určitou oblast nebo problém v hloubce, rozsahu a významu přesahujícím charakter sborníku. Oproti sborníku je nutná větší obsahová konzistentnost sdělení a hloubka zpracování témat.

Loading