Jak se registrovat a pravidla aktivní účasti

Základní informace k registraci

I. Tyflopedická konference

Konference je hrazená z prostředků ESF a neplatí se konferenční poplatky. Pokud se přihlásíte pouze na Tyflopedickou konferenci, nebude Vám umožněn vstup na Mezinárodní konferenci k problematice osob se specifickými potřebami.

V případě, že se chcete zúčastnit obou konferencí, zaregistrujte se, prosím, i na XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami zde.

Důležité termíny:

Termín pro aktivní přihlášení na konferenci: 14.2.2012

Termín pro zasílání abstrakt příspěvků: 14.2.2012

Termín pro zaslání příspěvků do sborníku: 14.3.2012

Termín pro pasivní přihlášení na konferenci: do 40 osob

Registrace na I. Tyflopedickou konferenci byla ukončena.

 

ESF

Financování konference

ESF

Loading