Jak se registrovat a pravidla aktivní účasti

Základní informace k registraci

Důležité termíny:

 

XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami

Termín pro aktivní přihlášení na konferenci: 14.2.2012

Termín pro zasílání abstrakt příspěvků: 14.2.2012

Termín pro zaslání příspěvků do sborníku: 14.3.2012

Termín pro pasivní přihlášení na konferenci (bez konferenčního příspěvku): 6.3.2012 (kapacita naplněna)

 

I. Tyflopedická konference

Termín pro aktivní přihlášení na konferenci: 14.2.2012

Termín pro zasílání abstrakt příspěvků: 14.2.2012

Termín pro zaslání příspěvků do sborníku: 14.3.2012

Termín pro pasivní přihlášení na konferenci: 2.3.2012 (kapacita naplněna)

 

Registrační poplatky:

 

XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami

Do 28. 2. 2012 (datum splatnosti) poplatek činí 500,- pro akademické pracovníky a 100,- pro studenty.

Od 1. 3. 2012 a na místě konání konference poplatek činí 600,- pro akademické pracovníky a 200,- pro studenty.

Zahraniční účastníci mohou platit na místě v hotovosti (v CZK). Výše poplatku bude určena dle data registrace.

Přihláška bude akceptována po obdržení platby konferenčního poplatku.

 

Platbu je možné provést bezhotovostně na účet Univerzity Palackého v Olomouci:

Číslo účtu: 19-1096330227/0100 

Variabilní symbol: 99412021

Do kolonky Zpráva pro příjemce  v příkazu k úhradě registračního poplatku (na složence) zadejte Vaše jméno.

Účastník je POVINEN při registraci předložit potvrzení o platbě (ústřižek složenky, výpis z účtu apod.)

 

 

I. Tyflopedická konference

Konference je hrazená z prostředků ESF a neplatí se konferenční poplatky. Pokud se přihlásíte pouze na Tyflopedickou konferenci, nebude Vám umožněn vstup na Mezinárodní konferenci k problematice osob se specifickými potřebami.

V případě, že se chcete zúčastnit obou konferencí, zaregistrujte se, prosím, v obou registracích na pravé straně. Při druhé registraci se přihlaste svým uživatelským jménem a heslem, které jste si zadal/a při první registraci. Následně budete požádání pouze o informace týkající se samotné účasti na konferenci. 

Každý účastník konference si zajišťuje ubytování samostatně.

 

Pravidla aktivní účasti

Máte-li zájem se aktivně účastnit konference, nabízíme možnost přednášky, workshopu a posterové sekce. Své příspěvky můžete také přihlásit do sborníku konference. Podrobné informace k jednotlivým formám jsou níže uvedeny. 

 

1. Přednáška

Maximální čas přednášky: 20 minut i s diskusí.

V případě neúčasti přednášejícího ze stejného bloku, bude možné přednášku rovnoměrně prodloužit.

Přednáška je určena pro široké plénum účastníků až do počtu 150 osob.

K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (notebook, dataprojektor, elektronické ukazovátko s přepínačem prezentací).

Jiné technické zabezpečení je nutno vyžádat a specifikovat v přihlášce příspěvku.

 

2. Workshop

Délka workshopu: 1,5 hodiny.

Workshop je interaktivní přednáška v menším počtu účastníků, maximálně do 30-ti osob (v přihlášce specifikovat požadovaný počet účastníků).

Ve workshopu by měla být zajištěna interaktivita mezi přednášejícím a účastníky.

K workshopu bude k dispozici technické zabezpečení dle specifikace v přihlášce.

 

3. Poster prezentující výzkumný projekt

Maximální rozměr posteru je 90 x 120 cm.

Složené stránky A4 se nebudou akceptovat jako poster.

Časy posterových sekcí budou uvedeny v programu.

Vertikální umístnění – 90 horizontálně x 120 vertikálně.

Autoři mají povinnost být po dobu posterové sekce přítomni u svých příspěvků.

 

Doporučený obsah posteru:


1. Název, místo konání konference, na kterém je poster prezentován

2. Titul - doporučeno krátký (do osmi slov)

3. Autoři

4. Výzkumné pracoviště/škola, kde byl výzkumný úkol proveden

5. Úvod, záměr - uvádí obvykle několika stručnými větami cíl výzkumu;

6. Teoretické zakotvení výzkumu – rešerše hlavních tematických zdrojů;

7. Popis základního a výběrového souboru;

8. Metodologie - hlavní nebo nové metody sběru dat;

9. Výsledky;

10. Závěry  - obvykle 1-3 jednoznačné věty;

11. Diskuse – možné limity a přínosy výzkumu;

12. Přehled použité literatury max. 3-5 základních stěžejních.

 

Příspěvky do sborníku:

Kompletní příspěvek do sborníků odevzdejte nejpozději v den konání konference – 14. března 2012.

Pokyny pro zpracování příspěvku jsou zveřejněny v dokumentech ke stažení nebo v pravém menu této stránky.

Registrace na XIII. Mezinárodní konferenci k problematice osob se specifickými potřebami
Login:
Heslo:
 

  Registrovat se
Zapomenuté heslo
Fakturační údaje pro platbu registračního poplatku

Číslo účtu: 19-1096330227/0100

Variabilní symbol: 99412021

Zpráva pro příjemce: Vaše jméno

Účastník je POVINEN při registraci předložit potvrzení o platbě (ústřižek složenky, výpis z účtu apod.)

Organizátoři

Ústav speciálněpedagogických studií

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Žižkovo náměstí 5
771 40 Olomouc

uss.upol.cz

Loading