Program konference

Program a bulletin abstraktů

Program a bulletin abstraktů XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami

Program a bulletin abstraktů I. Tyflopedická konference

 

Téma konference:

Speciální a inkluzivní vzdělávání a role speciální pedagogiky

 

Subtémata:

  • Současné trendy inkluzivní pedagogiky
  • Aktuální problémy teoretického pojetí speciální pedagogiky
  • Reflexe aktuálního stavu speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením
  • Řešení poměru tzv. speciálního a inkluzivního vzdělávání
  • Inkluzivní pedagogika v zahraničí
  • Příprava a připravenost pedagogů pro inkluzivní vzdělávání
  • Integrativní a inkluzivní pedagogika v praxi
  • Segregace v podmínkách ústavní výchovy?
  • Poradenství a činnost školských poradenských zařízení (SPC) a jeho místo v inkluzivním vzdělávání
  • Aktuální otázky praxe – právní úprava, pojetí (organizace a systém) vzdělávání žáků s mentální retardací, vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením, vztahové otázky inkluzivního vzdělávání

 

Účast přislíbili:

prof. PhDr. Viktor Lechta, Ph.D., Katedra pedagogických štúdií, Pedagogická fakulta Trnavské univerzity v Trnave

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D., Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D., Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

PaedDr. Jiří Pilař, předseda Asociace speciálních pedagogů

Mgr. Klára Laurenčíková

Zástupce odboru speciálního vzdělávání, prevence a institucionální výchovy MŠMT ČR

 

Program vyžádaných přednášek

Vyžádané přednášky

9:15 - 10:00

 

Inkluzívna edukácia včera, dnes a zajtra(?)

Anotace

xx  

prof. PhDr. Viktor Lechta, Ph.D., Katedra pedagogických štúdií, Pedagogická fakulta Trnavské univerzity v Trnave

10:30 - 11:00

 

Inkluzivní vzdělávání v rámci řešení výzkumného záměru Speciální vzdělávací potřeby žáků v kontextu RVP ZV.

Anotace

 

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

11:00 - 11:30

 

Analýzy inkluze ve vysokoškolském vzdělávání.

   

doc. PaedDr.  Vanda Hájková, Ph.D., Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta  Univerzity Karlovy v Praze

 11:30 - 12:00  

Koncipování profilu inkluzivního učitele a jeho role v procesu speciálněpedagogické diferenciální diagnostiky – komparace euroatlantických zkušeností.

Anotace

 

doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D., Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

12:00 - 13:00

  Přestávka    

 

Panelová diskuse

 

13:00 - 14:30

  Inkluze po česku    

 xxxxxxxxxxxxxx

 

Mgr. Renata Ježková, ředitelka  odboru speciálního vzdělávání, prevence a institucionální výchovy  MŠMT ČR

   

 

 

Mgr. Klára Laurenčíková, předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, (ředitelka odboru speciálního vzdělávání, prevence a institucionální výchovy, náměstkyně ministryně školství MŠMT ČR do roku 2010)

 

„Inkluzivní vzdělávání jako možnost skutečné volby vzdělávací dráhy.

Společné vzdělávání předpokladem k soudržné a stabilní společnosti.“

 

 

 

PaedDr. Jiří Pilař, předseda Asociace speciálních pedagogů ČR, (ředitel odboru speciálního vzdělávání, prevence a institucionální výchovy MŠMT ČR do roku 2007)

 

„Nejde o to, jestli inkluzivní vzdělávání ano či ne, ale jde o způsob, jak k němu dospět.

A zároveň nebýt fundamentalistický v tom, že je inkluze vhodná pro všechny děti.“

x

 

 Vědecký, organizační a programový výbor

 

Vědecký výbor:

doc. PhDr. PaedDr. Olga Krejčířová, Ph.D.

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.

doc. PaedDr. et Mgr. Jan Michalík, Ph.D.

prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.

doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.

prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.

doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

 

Organizační a programový výbor:

Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.

Mgr. Jiří Kantor

Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D.

Mgr. Jiří Langer, Ph.D.

Mgr. Renata Mlčáková, Ph.D.

Mgr. Oldřich Műller, Ph.D.

Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.

Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D.

Mgr. Pavel Svoboda, Ph.D.

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.

Mgr. Lucie Moudrá

PhDr. Martin Seitl

 

Loading