Program konference

III. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

XVI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami

III.   Konference mladých vědeckých pracovníků

 

Téma konference:

Perspektivy speciální pedagogiky?!

(Tlumočení  znakového jazyka na konferenci je zajištěno.)

 

Program:

Program a bulletin abstraktů

 

Subtémata:

  • Teoretická východiska speciální pedagogiky.
  • Intervence cílené k osobám se speciálními potřebami.
  • Současný stav a pojetí výzkumu ve speciální pedagogice.
  • Kdo je a není speciální pedagog?

 

Zvané přednášky

  • prof. PaedDr. Lubuše Ludíková, CSc. 

Perspektivy speciální pedagogiky

 

  • MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA

Neurobiologie nejčastějších vývojových poruch dětského věku  (18.3.)

Oddělení patologie a molekulární medicíny

Thomayerova nemocnice v Praze

Proměny stavby a funkce mozku od molekulární úrovně až po chování popisuje bio-psycho-sociální model. Díky funkčním zobrazovacím metodám je mozek chápán jako soubor neuronálních sítí velkého rozsahu, konektomů. Přednáška popisuje konektomy mozku při častých neurovývojových poruchách dětského věku: dětské mozkové obrně, ADHD, poruše chování (conduct disorder), Tourettovu syndromu, vývojové dyslexii, dysfázii, dyskalkulii a při onemocněních ze spektra autismu.

 

  • doc. Mgr. et PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

Post-ústavní deinstitucionalizace a inkluzivní desegregace

proměny předmětu zájmu speciální pedagogiky

 

 

Termín:

17. - 18. března 2015

 

Místo konání:

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, Olomouc

 

Pořádá:

Ústav speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

Vědecký výbor:

doc. PaedDr.  Lea Květoňová, Ph.D.

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.

prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.

prof. dr. hab.Adam Stankowski, Ph.D.

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.

prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.

doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

 

Organizační a programový výbor:

Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.

Mgr. Jan Chrastina, Ph.D.

Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D.

Mgr. BcA. Pavel Kučera

Mgr. Renata Mlčáková, Ph.D.

Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D.

Mgr. Oldřich Műller, Ph.D.

Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.

Mgr. Pavel Svoboda, Ph.D.

Mgr. Ivana Lištiaková, PhD.

Kontakt

Bc. Jaroslava Suchá

Masarykova třída 33, Olomouc 777 90

GSM.: +420 602 433 894

E-mail: jaroslava.sucha@email.cz


Organizátoři

Ústav speciálněpedagogických studií

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Žižkovo náměstí 5
771 40 Olomouc

uss.upol.cz

Loading