Aktuality a Editorial

AKTUALITY

13. 3. 2015

Zveřejněn Program a bulletin abstraktů.

 

13. 3. 2015

Na konferenci bude prodejní stánek s publikacemi nakladatelství Portál. Aktuální nabídka.

 

10. 3. 2015

Do sborníku budou zařazené pouze ty příspěvky, které budou na konferenci autory prezentovány.

 

10. 3. 2015

Ke stažení přidáno:

 

 

 

4. 3. 2015

Zveřejněna první verze Programu konference. Změny jsou vyhrazeny.

 

3. 3. 2015

Tlumočení  znakového jazyka na konferenci je zajištěno.

 

26. 2. 2015

Zveřejněn elektronický sborník minulého ročníku konference. 

 

16. 2. 2015

AKTIVNÍ PŘIHLAŠOVÁNÍ na konferenci UKONČENO.

 

9. 2. 2015

Doplněny zvané přednášky.

 

8. 2. 2015

Termín pro aktivní přihlašování na konferenci prodloužen do 15. 2. 2015

 

23. 1. 2015

Zveřejněna odborná publikace vydaná z příspěvků konference z roku 2013 s názvem Možnosti a limity ve výzkumu ve speciální pedagogice + obálka publikace.

 

18. 12. 2014

Zveřejněn Sborník XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami 2014

a jeho obálka

 

23. 10. 2014

Webové stránky jsou spuštěny a probíhá přihlašování k aktivní a pasivní účasti.

Můžete shlédnout sborníky z roku 2010, 2011, 2012 a 2013

Pokyny a informace pro autory, kteří chtějí publikovat odborný článek v konferenčním sborníku

 

EDITORIAL

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

 

srdečně vás zveme na III. olomoucké speciálněpedagogické dny, v rámci kterých je tradičně pořádaná letos již XVI. mezinárodní konference k problematice osob se speciálními potřebami a III. konference mladých vědeckých pracovníků.

Termín bude v předjarním období, konference bude probíhat v nové budově Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jako hlavní téma jsme zvolili perspektivy oboru speciální pedagogika, její teoretická východiska i potenciál rozvoje. Budeme se zabývat otázkami vzdělání a vzdělávání ve speciální pedagogice, jejím pojetím v procesu transformace a systémových změn, uplatitelností ve speciálněpedagogickém výzkumu, provázaností v obsahu, formě i intervencích cílených k osobám se speciálními potřebami.

Přihlásit se můžete buď s přednáškou, workshopem nebo posterem. Kromě speciálních pedagogů uvítáme i kolegy z příbuzných oborů, protože téma konference je interdisciplinární a snažíme se o “prolamování“ zbytečných mezioborových zdí.

Program konference bude velmi pestrý, zvaní hosté a aktivní přednášející jsou předními odborníky ve svém oboru. Stejně jako v předchozích ročnících udělá organizační výbor vše pro to, abyste se cítili na naší konferenci co nejlépe a aby společné sdílení poznatků a zkušeností bylo pro vás nejenom inspirací a užitkem, ale i zážitkem.

 

Těšíme se na setkání s vámi,

M. Hutyrová

Kontakt

Bc. Jaroslava Suchá

Masarykova třída 33, Olomouc 777 90

GSM.: +420 602 433 894

E-mail: jaroslava.sucha@email.cz


Organizátoři

Ústav speciálněpedagogických studií

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Žižkovo náměstí 5
771 40 Olomouc

uss.upol.cz

Registrace
Login:
Heslo:
 

  Registrovat se
Zapomenuté heslo
Loading