Aktuality a Editorial

AKTUALITY

18. 12. 2014

Zveřejněn Sborník XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami 2014

a jeho obálka

 

21. 3. 2014

Zveřejněny fotky z konference.

 

10. 3. 2014

K nahlédnutí anotace k příspěvku JINAKOST v dokumentárních filmech

 

6. 3. 2014

Zveřejněn bulletin abstraktů

 

26. 2. 2014

Zveřejněn program konference

 

24. 2. 2014

Byla naplněna kapacita konference. Registrace je uzavřena.

Své příspěvky do sborníku můžete odevzdat ve dnech konání konference nebo je zaslat na moudra@contexo.cz

 

24. 2. 2014

Zveme Vás na křest knihy Přehled speciální pedagogiky, který se bude konat v předsálí auly Pedagogické fakulty dne 11. března 2014 ve 12:00.  U této příležitosti bude na konferenci prodejní stánek s publikacemi nakladatelství Portál. Speciální nabídku si můžete stáhnout zde.

 

5. 2. 2014

Byla ukončena registrace pro aktivní účastníky.

 

30. 1. 2014

Termín pro přihlášení aktivní účasti se prodlužuje do 4. 2. 2014.

 

28. 1. 2014

Nově si můžete stáhnout sborník z posledního ročníku konference:

Sborník Olomoucké speciálně pedagogické dny 2013

 

23. 1. 2014

Platbu je možné provést bezhotovostně na účet Univerzity Palackého v Olomouci:

číslo účtu: 19-1096330227/0100

variabilní symbol: 99414011 (bez mezer!)

textová zpráva: vaše příjmení

 

12. 1. 2014

Výstupem z konference bude sborník příspěvků. Nejlepší příspěvky v anglickém jazyce projdou recenzním řízením a budeme usilovat o zařazení do některé z vědeckých databází. Všechny příspěvky musí být odevzdány nejpozději 12.3.2014.

S příspěvkem je nutné odevzdat informovaný souhlas s podpisem alespoň jednoho z autorů. Pokyny a informovaný souhlas je možné stáhnout zde.

 

5. 12. 2013

Please check this link for information in English.

 

28. 11. 2013

Pozvánka na konferenci II. Olomoucké speciálně pedagogické dny

Pro aktivní účastníky Konference mladých vědeckých pracovníků: Napište, prosím, při registraci do kolonky Poznámka, že hlásíte svůj příspěvek na Konferenci mladých vědeckých pracovníků. Děkujeme.

 

10. 11. 2013

Webové stránky jsou spuštěny a probíhá přihlašování k aktivní a pasivní účasti.

Sborníky z roku 2010, 2011 a 2012 si můžete stáhnout zde.

Pokyny a informace pro autory, kteří chtějí publikovat v konferenčním sborníku, si můžete stáhnout zde.

 

EDITORIAL

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

           srdečně vás zveme na Olomoucké speciálněpedagogické dny, v rámci kterých je pořádaná jubilejní patnáctá mezinárodní konference k problematice osob se speciálními potřebami a Konference mladých vědeckých pracovníků.

Termín jsme ponechali tradičně, v předjarním období, změnili jsme však místo konání, konference bude probíhat v nové budově Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Jako téma jsme zvolili varianty interdisciplinárních pohledů na jinakost a odlišnost ve speciálněpedagogickém kontextu.

Přihlásit se můžete buď s přednáškou, workshopem nebo posterem. Kromě speciálních pedagogů uvítáme i kolegy z příbuzných oborů, protože hlavním tématem konference je interdisciplinarita, tedy “prolamování“ zbytečných mezioborových zdí.

Program konference bude velmi pestrý, protože pohledy na jinakost s námi budou sdílet zvaní hosté a aktivní přednášející, kteří jsou předními odborníky ve svém oboru. Stejně jako v předchozích ročnících udělá organizační výbor vše pro to, abyste se cítili na naší konferenci co nejlépe a aby společné sdílení poznatků a zkušeností bylo pro vás nejenom inspirací a užitkem, ale i zážitkem.

Těšíme se na setkání s vámi,

M. Hutyrová

Termíny

Termín pro aktivní přihlášení na konferenci: 4. 2. 2014

Termín pro zasílání abstrakt příspěvků: 4. 2. 2014

Termín pro zaslání příspěvků do sborníku: 12. 3. 2014

Termín pro pasivní přihlášení na konferenci (bez konferenčního příspěvku): do naplnění prostorových a konferenčních kapacit

Kontakt

Mgr. Lucie Moudrá

Tř. Míru 115, 771 11, Olomouc

GSM.: +420 723 103 311

E-mail: moudra@contexo.cz

Konference  pro studenty doktorského programu PhD existence IV.

Záštita

Konference je pod záštitou děkana Pedagogické fakulty UP v Olomouci doc. Ing. Čestmíra Serafína, Dr. Ing-Paed. IGIP a rektora Univerzity Palackého v Olomouci prof. Mgr. Jaroslava Millera, M.A., Ph.D. 

Organizátoři

Ústav speciálněpedagogických studií

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Žižkovo náměstí 5
771 40 Olomouc

Webové stránky

Minulé ročníky

XIV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami 2013

XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami 2012

XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami 2011

XI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami 2010

Loading