Jak se registrovat

17. 12. 2014

Registrace pro aktivní účastníky uzavřena.


ZÁKLADNÍ INFORMACE K REGISTRACI

Důležité termíny:

Termín pro aktivní přihlášení na konferenci: do16.12.2014

Termín pro pasivní příhlášení na konferenci: do naplnění kapacity

Termín pro zasílání abstrakt příspěvků: do 16.12.2014

Termín pro zaslání příspěvků: 15. únor (jsou přijímány pouze příspěvky v anglickém jazyce; příspěvky musí projít recenzním řízením časopisu Human Affairs). Příspěvky zasílejte na adresu ales@neusar.cz

 

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Konferenční poplatek zahrnuje vstup na odborný program konference (přednášky a workshopy), doprovodný společenský program a konferenční materiály. Poplatek nezahrnuje ubytování ani hlavní stravu (obědy a večeře).

Výše poplatků byla stanovena na:

 - poplatek  pro akademické pracovníky- 1000 Kč do 31.12.2014, od 1.1.2015 a na místě 1400kč

- poplatek pro studenty* / důchodci - 500 Kč do 31.12.2014, od 1.1.2015 a na místě 700kč

*studenti denního studia (pregraduální studium), interní postgraduální studenti

 

Pro výši poplatku platí den zaplacení, ne den přihlášení. Pro účastníky ze zahraničí (např.Slovensko) platí den přihlášení. 

 

Platbu je možné provést bezhotovostně na číslo účtu 236563002, kód banky 0300. Variabilní symbol obdrží každý účastník po registraci (nebo si jej můžete prohlédnout po přihlášení na stránkách konference).

Údaje pro platbu ze zahraničí:

 • BIC (SWIFT): CEKOCZPP
 • IBAN: CZ92 0300 0000 0002 3656 3002

 

Zahraniční účastníci mohou platit na místě v hotovosti (v CZK). 

Přihláška bude akceptována po obdržení platby konferenčního poplatku.

Účastník je POVINEN při registraci předložit potvrzení o platbě (ústřižek složenky, výpis z účtu apod.)


PRAVIDLA AKTIVNÍ ÚČASTI

Máte-li zájem se aktivně účastnit konference, nabízíme možnost přednášky, workshopu a posterové sekce. Své příspěvky můžete také přihlásit do sborníku konference. Podrobné informace k jednotlivým formám jsou níže uvedeny. 


1. PŘEDNÁŠKA

Maximální čas přednášky: 30 minut i s diskusí.

V případě neúčasti přednášejícího ze stejného bloku, bude možné přednášku rovnoměrně prodloužit.

Přednáška je určena pro široké plénum účastníků až do počtu 150 osob.

K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (notebook, dataprojektor, elektronické ukazovátko s přepínačem prezentací).

Jiné technické zabezpečení je nutno vyžádat a specifikovat v přihlášce příspěvku.

 

2. WORKSHOP

Délka workshopu: 1,5 hodiny.

Workshop je interaktivní přednáška v menším počtu účastníků, maximálně do 30-ti osob (v přihlášce specifikovat požadovaný počet účastníků).

Ve workshopu by měla být zajištěna interaktivita mezi přednášejícím a účastníky.

K workshopu bude k dispozici technické zabezpečení dle specifikace v přihlášce.

 

3. POSTER PREZENTUJÍCÍ VÝZKUMNÝ PROJEKT

Maximální rozměr posteru je 90 x 120 cm.

Složené stránky A4 se nebudou akceptovat jako poster.

Časy posterových sekcí budou uvedeny v programu.

Vertikální umístnění – 90 horizontálně x 120 vertikálně.

Autoři mají povinnost být po dobu posterové sekce přítomni u svých příspěvků.

 

Doporučený obsah posteru:

 

 1. Název, místo konání konference, na kterém je poster prezentován
 2. Titul - doporučeno krátký (do osmi slov)
 3. Autoři
 4. Výzkumné pracoviště/škola, kde byl výzkumný úkol proveden
 5. Úvod, záměr - uvádí obvykle několika stručnými větami cíl výzkumu;
 6. Teoretické zakotvení výzkumu – rešerše hlavních tematických zdrojů;
 7. Popis základního a výběrového souboru;
 8. Metodologie - hlavní nebo nové metody sběru dat;
 9. Výsledky;
 10. Závěry - obvykle 1-3 jednoznačné věty;
 11. Diskuse - možné limity a přínosy výzkumu;
 12. Přehled použité literatury max. 3-5 základních stěžejních.
Registrace
Login:
Heslo:
 

  Registrovat se
Zapomenuté heslo
Postup pro registraci

V přihlašovacím okně výše:

 • se přihlaste do systému Contexo a registrujte se na konferenci (pokud jste se již dříve účastnil/a akce pořádané Contexo) nebo
 • se registrujte do systému Contexo a následujte pokynů registračního systému (pokud jste se ještě neúčastnil/a akce pořádané Contexo).
 •  

  Neukončujte postup v registraci dříve, než se na obrazovce objeví informace "Registrace proběhla úspěšně."

  Kontakt

  PhDr. Eva Maierová, Ph.D.

  maierovaeva@seznam.cz

  Facebook Contexo

  Partneři

  Organizátoři

  Katedra psychologie FF UP V Olomouci

  Katedra psychologie FF UP

  Minulé ročníky
  Loading