Program konference

Program konference

Bulletin abstraktů

 

SEKCE:

I) Jak to děláme: workshopy a přednášky. Podtématem bude také, jak učit kvalitativní přístup.

 

II) Varia: představení výzkumů, které využily kvalitativní přístup

 

III) Budoucnost konference: panelová diskuse a rozhodnutí co dál. Poklady k diskusi budou zveřejněny 2–3 týdny před zahájením konference.

 

ZVANÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Účast na konferenci a / nebo tvorbě programu přislíbili přední odborníci z České Republiky i Slovenska:

Mimo jiné Jiří Brenza, Ivo Čermák, Miroslav Charvát,

Vladimír Chrz, Hana Konečná, Barbara Lášticová,

Radomír Masaryk, Michal Miovský, Aleš Neusar,

Magda Petrjánošová, Irena Smetáčková, Jan Stoklasa,

Stanislav Suda, Matúš Šucha či Tomáš Řiháček.

 

POŘADATEL KONFERENCE

Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého

 

PARTNEŘI KONFERENCE

 • Human Affairs
 • Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice, Univerzita Karlova, Praha
 • Ústav výskumu sociálnej komunikácie, Slovenská akadémie vied, Bratislava
 • Psychologický ústav, Akademie věd ČR
 • Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita
 • Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského 
 • Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Univerzity Karlova, Praha
 • Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
 • Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
 • Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice 
 • Katedra klinických a preklinických oborů, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice 

 

PROGRAMOVÝ VÝBOR

Vedoucí programového výboru:

Aleš Neusar, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého

 

Programový výbor:

 • Jiří Brenza, Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice, Univerzita Karlova, Praha
 • Ivo Čermák, Psychologický ústav, Akademie věd ČR, Brno
 • Miroslav Charvát, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého
 • Vladimír Chrz, Psychologický ústav Akademie věd ČR, Praha
 • Hana Konečná, Katedra klinických a preklinických oborů, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice
 • Barbara Lášticová, Ústav výskumu sociálnej komunikácie, Slovenská akadémie vied, Bratislava
 • Radomír Masaryk, Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského
 • Michal Miovský, Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice, Univerzita Karlova, Praha
 • Magda Petrjánošová, Ústav výskumu sociálnej komunikácie, Slovenská akadémie vied, Bratislava
 • Irena Smetáčková, Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Univerzity Karlova, Praha
 • Jan Stoklasa, Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
 • Stanislav Suda, Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice
 • Matúš Šucha, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého
 • Tomáš Řiháček, Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Předseda organizačního výboru:

Martin Dolejš, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého

 

Organizační výbor:

Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého

Partneři

Human Affairs - příspěvky

Příspěvky z letošního ročníku QAK můžete zasílat do časopisu Human Affairs - http://www.humanaffairs.sk 

Deadline pro zaslání příspěvků je 28. 2. 2015. Pozor nezasílejte příspěvky organizátorům konference! Příspěvky musí být zaslány přes systém registrace "editorial manager" a splňovat normy časopisu (http://www.humanaffairs.sk/?page_id=13 - zde informace pro autory) a musí projít recenzním řízením.

Časopis je v angličtině. Angličtina by měla být slušná (čím lepší, tím lépe), nicméně nemusí být naprosto dokonalá (časopis provádí finální korekturu).

Časopis je recenzován a je indexován v mnoha databázích (např. The Philosopher’s Index, Sociological Abstracts, Linguistics & Language Behavior Abstracts, Worldwide Political Science Abstracts, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities a SCOPUS).

Články, které projdou recenzním řízením budou vycházet postupně v jednotlivých číslech dle jejich tematického zaměření - pokud se sejde více článků, tak vždy alespoň 5 článků pohromadě v jednom čísle (nebude vydáno monotematické číslo z QAK). Vyšší šanci na zveřejnění mají články související s "kvalitativou" a zaměřením časopisu. 

Organizátoři

Katedra psychologie FF UP V Olomouci

Katedra psychologie FF UP

Loading