Časté dotazy

Kdy a kde se konference koná?

Konference se koná ve dnech 2. – 3. února 2015 v Konviktu - Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci (Univerzitní 3, 771 80 Olomouc)


Jak se mohu na konferenci přihlásit?

Přihlásit se můžete pomocí zaregistrování do systému.


Jak mám postupovat, pokud chci uhradit účastnický poplatek?

Výše poplatků byla stanovena na:

 - poplatek  pro akademické pracovníky- 1000 Kč do 31.12.2014, od 1.1.2015 a na místě 1400kč

- poplatek pro studenty* / důchodci - 500 Kč do 31.12.2014, od 1.1.2015 a na místě 700kč

*studenti denního studia (pregraduální studium), interní postgraduální studenti

Pro výši poplatku platí den zaplacení, ne den přihlášení. Pro účastníky ze zahraničí (např.Slovensko) platí den přihlášení. 

Platbu je možné provést bezhotovostně na číslo účtu 236563002, kód banky 0300. Variabilní symbol obdrží každý účastník po registraci (nebo si jej můžete prohlédnout po přihlášení na stránkách konference).

Údaje pro platbu ze zahraničí:

  • BIC (SWIFT): CEKOCZPP
  • IBAN: CZ92 0300 0000 0002 3656 3002

Zahraniční účastníci mohou platit na místě v hotovosti (v CZK). 

Přihláška bude akceptována po obdržení platby konferenčního poplatku.

Účastník je POVINEN při registraci předložit potvrzení o platbě (ústřižek složenky, výpis z účtu apod.)


Je organizována společná doprava?

Společná doprava pro účastníky konference není organizována.


Kdy bude zveřejněn program konference?

Program konference bude zveřejněn.


Kdy bude konference zahájena?

Konference  bude zahájena 2. 2. 2015, registrace bude otevřena od 8:00 hod.


Bude organizován společenský program?

Ano, v rámci konference je naplánován i společenský program. Podrobnosti budou upřesněny.


Chtěl/a bych se dozvědět více o Olomouci samotné a o nabídce kulturních akcí, restaurací a kaváren.

Bližší informace nalezene na stránkách města Olomouc.


Kdy mám odevzdat prezentaci nebo poster?

Prezentace Vašich přednášek a postery si přineste až v dny konání konferenci.


Jak mám postupovat, pokud potřebuji fakturu za svůj účastnický poplatek?

Faktura Vám bude předána u registrace na konferenci na základě Vámi zadaných údajů v registračním systému. Máte-li speciální požadavky, prosím zapište je při on-line registraci.


V případě jakýchkoli dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese maierovaeva@seznam.cz

Kontakt

PhDr. Eva Maierová, Ph.D.

maierovaeva@seznam.cz

Facebook Contexo

Organizátoři

Katedra psychologie FF UP V Olomouci

Katedra psychologie FF UP

Minulé ročníky
Loading