Program konference

Program konference zde!

Bulletin abstraktů zde


Odborná konference je akreditována AKP pod č.j. AKPČR-OL/OK/25/2012. Dle vyhlášky č.4/2010 Sb. Je přiděleno 8 kreditů za pasivní účast, 10 kreditů vlastní přednáška či poster, 5 kreditů spoluautorství přednášky, 4 kredity spoluautorství posteru.

 

Několik prezentací z konference

  

Programový výbor

Aleš Neusar (FF UP, Olomouc) – předseda programového a organizačního výboru

 

Gabriel Bianchi (ÚVSK SAV, Bratislava)

Miroslav Charvát (FF UP, Olomouc)

Vladimír Chrz (PSÚ AV ČR, Praha)

Ivo Čermák (PSÚ AV ČR, Brno)

Hana Konečná (ZSF JCU, České Budějovice)

Barbara Lášticová (ÚVSK SAV, Bratislava)

Martin Lečbych (FF UP, Olomouc)

Michal Miovský (Klinika adiktologie, 1. LF, Praha)

Magda Petrjánošová (ÚVSK SAV, Bratislava)

Lenka Slepičková (FSS MU, Brno)

Stanislav Štech (Pedf UK, Praha)

Matúš Šucha (FF UP, Olomouc)

 

Organizační výbor

Martin Dolejš

Aleš Neusar

Martin Seitl

Matúš Šucha

Lucie Vavrysová

Organizátoři

KP UP

Partneři

Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Klinika adiktologie, 1. LF, Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova

Psychologický ústav Akademie věd ČR

Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenské akadémie vied

Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Loading