Informace k registraci

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Termín pro aktivní přihlášení na konferenci: 6. 4. 2013

Termín pro vložení abstrakt příspěvků do systému: 6. 4. 2013

Termín pro vložení celých příspěvků k publikování: prodloužen do 16. 6. 2013

Termín pro pasivní přihlášení na konferenci (bez konferenčního příspěvku): do 30. 4. 2013

 

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Typy konferenčních poplatků:


xxx

Bankovním převodem

xxx 

V hotovosti

 
    (do 10. 5. 2013)   (v době konání konference)  
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Standardní účast  

1250Kč / 50€

 

1500Kč / 60€

 
           
Studenti   500Kč / 20€   600Kč / 24€  
           

Studenti psychologie

(současně registrovaní na konferenci PAPSAV I.)

Web konference PAPSAV I. ZDE

  300Kč   350Kč  

 

Platbu je možné provést bezhotovostně na číslo účtu 236563002, kód banky 0300. Variabilní symbol obdrží každý účastník po registraci. 

Údaje pro platbu ze zahraničí:

 

 • BIC (SWIFT): CEKOCZPP
 • IBAN: CZ92 0300 0000 0002 3656 3002

 

Přihláška bude akceptována po obdržení platby konferenčního poplatku.

Účastník je POVINEN při registraci předložit potvrzení o platbě (ústřižek složenky, výpis z účtu apod.)

Všechny typy konferečních poplatků zahrnují vstup na konferenci a večerní společenský program.


Pravidla aktivní účasti

Máte-li zájem o aktivní účast na konferenci, je otevřena možnost přednášky, workshopu a posterové sekce. Své příspěvky můžete také přihlásit do konferenční publikace. 

Prvním krokem je vložení abstraktu Vašeho plánovaného příspěvku do registračního systému nejpozději do 31. 3. 2013. V případě, že abstrakt vložíte dříve, můžete jej až do tohoto data také upravovat. Všechny abstrakta budou z hlediska svého obsahu posouzena programovým výborem. Do 30. 4. 2013 budete vyrozuměni, zda byl Váš abstrakt:

 

 • přijat do Vámi zvolné formy účasti (přednáška, poster, workshop)
 • přijat do jiné formy účasti než jste zvolili při registraci
 • doporučen k přepracování/doplnění 

 

Při tvorbě abstrakt doporučujeme respektovat navrženou strukturu zde. Zefektivní se tím orientace posuzovatelů ve Vašem abstraktu.   


1. Přednáška

Čas přednášky: 20minut i s diskusí. Doporučení pro přípravu prezentace zde.

V případě neúčasti přednášejícího ze stejného bloku bude možné přednášku rovnoměrně prodloužit.

Přednáška je určena pro široké plénum účastníků až do počtu 150 osob.

K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (notebook, dataprojektor, elektronické ukazovátko s přepínačem prezentací).

Jiné technické zabezpečení je nutno vyžádat a specifikovat v přihlášce příspěvku.

 

2. Workshop

Délka workshopu: až 1,5 hodiny (vhodnou dobu trvání uveďte do poznámky při registraci).

Workshop je interaktivní přednáška v menším počtu účastníků, maximálně do 30-ti osob (v přihlášce specifikovat požadovaný počet účastníků).

Ve workshopu by měla být zajištěna interaktivita mezi přednášejícím a účastníky.

K workshopu bude k dispozici technické zabezpečení dle specifikace v přihlášce.

 

3. Poster

Maximální rozměr posteru je 90 x 120 cm. Pokyny pro přípravu posteru zde.

Časy posterových sekcí budou uvedeny v programu.

Vertikální umístnění – 90 horizontálně x 120 vertikálně.

Autoři mají povinnost být po dobu posterové sekce přítomni u svých příspěvků.

 

Konferenční publikace

Příspěvky na konferenci budou mít níže uvedené publikační možnosti. Základním předpokladem pro zařazení příspěvku do některé z možností je uvedení zájmu o publikaci příspěvku do pole Vzkaz/požadavek při registraci. Výjimkou je sborník abstrakt, kde budou uvedeny všechny přihlášené příspěvky.   

 

Pokyny pro psaný příspěvek do sborníku zde!


Sborník abstrakt

 • abstrakta příspěvků, seznam aktivních účastníků
 • sborník bude opatřen ISBN

Otištění článku v periodiku Psychologie pro praxi 

 • pro tuto možnost budou vybrány oborové vhodné příspěvky
 • periodikum je na seznamu Jneimp 
 • článek bude podroben po termínu konference standardnímu receznímu řízení periodika
 • web Psychologie pro praxi

Otištění článku v periodiku Sociální práce/Sociálna práca 

 

 • pro tuto možnost budou vybrány oborové vhodné příspěvky
 • periodikum je na seznamu Jneimp 
 • článek bude podroben po termínu konference standardnímu receznímu řízení periodika
 • články přijaté k otištění v periodiku již nebudou uvedeny ve Sborníku příspěvků  
 • web Sociální práce

 

Sborník příspěvků (hlavní konferenční publikace)

 • formát CD-ROM
 • sborník bude přihlášen k indexaci u Thomson Reuters
 • článek bude podroben recenznímu řízení

 

Pokyny pro formální úpravu příspěvků k publikaci budou zveřejněny po ukončení registrace aktivních příspěvků. 

Registrace
Login:
Heslo:
 

  Registrovat se
Zapomenuté heslo
Postup pro registraci

V přihlašovacím okně výše:

 • se přihlaste do systému Contexo a registrujte se na konferenci (pokud jste se již dříve účastnil/a akce pořádané Contexo) nebo
 • se registrujte do systému Contexo a následujte pokynů registračního systému (pokud jste se ještě neúčastnil/a akce pořádané Contexo).
 •  

  Neukončujte postup v registraci dříve, než se na obrazovce objeví informace "Registrace proběhla úspěšně."

  Akreditace
  Na základě vyjádření Slovenské komory psychológov budou moci kolegové ze Slovenské republiky uplatnit certifikát o účasti na konferenci v rámci svého dalšího vzdělávání.  
  Kontakt

  Lucie Vavrysová

  GSM.:  +420 732 184 375

  E-mail: vavrysova@contexo.cz

  Loading