Program konference

Program konference

Program konference k dispozici zde!

 

Pro konferenci bylo formulováno 6 hlavních tematických oblastí:

  1. Trh práce, zaměstnanost a rodina
  2. Forenzní a penitenciární psychologie
  3. Manažerská psychologie
  4. Psychodiagnostika v psychologii práce
  5. Psychologie v záchranném integrovaném systému
  6. Psychologie na cestě k bezpečné, udržitelné a kvalitu života podporující dopravě 

Bližší popis hlavních oblastí naleznete ve vyhrazené stránce tohoto webu. 

 

Zvaní přednášející

PhDr. František Bělohlávek, Ph.D. (Traicon)

Autor významných publikací a poradce v oblasti psychologie práce a organizace. Vystudoval psychologii práce a pedagogickou psychologii na UP v Olomouci. Pracoval řadu let jako podnikový psycholog a později jako manažer ve velké stavební firmě. Působil také jako vysokoškolský pedagog na UP (psychologie práce, organizační chování) a ve studiu MBA (BBS). Spolupracuje na řadě projektů s nadnárodními firmami. Od roku 1993 se zabývá konzultační a trenérskou činností v oblasti manažerských dovedností a psychologické diagnostiky v konzultační firmě Traicon. Je autorem a spoluautorem osmi hojně citovaných knih o vedení lidí.

PhDr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D. (Katedra psychologie FF, Univerzita Karlova v Praze)

Autorka a spoluautorka překladů a standardizací metod používaných v psychologii práce a organizace. Absolventka Katedry psychologie FF Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2005 také ukončila postgraduální vzdělání v oboru sociální psychologie. Výzkumně se věnuje problematice psychické odolnosti a v rámci pedagogické činnosti zajišťuje výuku řady předmětů včetně diagnostiky a etiky. Z přeložených a převedených diagnostických metod jsou v praxi i výzkumu psychologie práce a organizace používané např.: Dotazník typologie osobnosti GPOP, Bochumský osobnostní dotazník BIP, Dotazník motivace k výkonu LMI, testy Vienna test system a další). Podílela se také na projektu EUTOPA, jehož cílem byla tvorba vodítek pro intervence uniformovaných složek při hromadných katastrofách.

Doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. (VŠE v Praze)

Osobnost výzkumného a pedagogického prostředí, zabývající se problematikou managementu a manažerskou psychologií. Absolventka Vysoké školy ekonomické v roce 1987. V roce 2004 habilitovala v oboru Podniková ekonomika a management. Vedle pedagogické činnosti se intenzivně věnuje výzkumu a publikování v oboru. Je autorkou nebo spoluautorkou více než stovky publikací, odborných článků a vědeckých pojednání.

PhDr. et. Mgr. Jaromír Radkovský, MBA (Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.)

Významná osobnost praxe v oblasti řízení lidských zdrojů. Absolvent Vysoké vojenské pedagogické školy v Bratislavě, Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Liverpool John Moores University. Svoji praxi zahájil u stíhacího letectva, pak několik let působil jako dětský psycholog. Manažersky se profiloval nejprve jako manažer vzdělávání a poté i personální ředitel ve farmaceutické společnosti IVAX. Od roku 2002 pracuje v oblasti automotive. Nejprve jako HR manažer ve společnosti IAC Group a od roku 2006 se odvíjí jeho kariéra ve společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech. V současnosti zastává pozici HR Executive Director.

Mgr. Jan Rafaj, MBA (ArcelorMittal Ostrava a.s)

Významná osobnost praxe v oblasti řízení lidských zdrojů. Vystudoval Právnickou fakultu MU v Brně a Pražskou mezinárodní manažerskou školu při VŠE v Praze. Kariéru zahájil v bývalých Válcovnách plechu Frýdek-Místek na pozici vedoucího právního oddělení, později se stal personálním ředitelem. Od roku 2006 působí ve společnosti ArcelorMittal Ostrava. Nejprve zastával pozici vedoucího právního oddělení, později se stal ředitelem pro vnější vztahy. Působil také jako generální ředitel dceřiné společnosti ArcelorMittal Energy Ostrava. V současnosti zastává pozici ředitele pro personalistiku a vnější vztahy a je zároveň členem představenstva firmy ArcelorMittal Ostrava. V roce 2011 se stal vítězem v soutěži Manažer roku pro kategorii Mladý manažerský talent do pětatřiceti let.

Doc. PhDr. Jiří Štikar, CSc. (Katedra psychologie FF, Univerzita Karlova v Praze)

Osobnost výzkumného a pedagogického prostředí psychologie práce a organizace. Absolvent psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1992 také v oboru psychologie habilitoval. Prostřednictvím své výzkumné a pedagogické činnosti se stal jednou z předních osobností psychologie práce a organizace v České republice. Vedle samotné psychologie práce a organizace se specializuje v aplikovaných disciplínách jako je inženýrská nebo dopravní psychologie. Je autorem nebo spoluautorem více než dvaceti odborných článků a tří stěžejních publikací v oblasti psychologie práce a organizace.

Prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc. (Spoločenskovedný ústav SAV)

Osobnost výzkumného a pedagogického prostředí sociální psychologie Slovenské i České republiky. Vystudoval obor psychologie na FF UPJŠ v Prešově a v současnosti působí ve Společenskovědním ústavu Slovenské akademie věd. Vedle slovenských univerzit přednáší také na UK v Praze. Aplikované obory psychologie práce a organizace široce čerpají z řady publikací, jejichž je prof. Výrost autorem nebo spoluautorem. Odborné veřejnosti jsou známé zejména publikace: Sociální psychologie, Aplikovaná sociální psychologie I-III, Sociálnopsychologický výskum postojov, Stratégie správania v náročných životných situáciách a z poslední doby (2011) Psychológia práce a organizácie, v spolueditorství s T. Kollárikem a E. Letovancovou.

Mgr. Lucie Zbořilová, MBA (Meopta - optika, s.r.o.) 

Významná osobnost praxe v oblasti řízení lidských zdrojů. Absolventka Filozofické fakulty UP v Olomouci a Francouzsko- českého institutu řízení na VŠE v Praze. Do praxe nastoupila na Krajském úřadu Olomouckého kraje do odboru Strategického rozvoje kraje, kde se věnovala řízení projektů. Od roku 2004 působí ve společnosti Meopta-optika, s.r.o. Kariéru v oblasti řízení lidských zdrojů zahájila roční pracovní stáží v sesterské společnosti Meopta USA v New Yorku. Po návratu do Přerova přebírala postupně zodpovědnost za jednotlivé oblasti řízení lidských zdrojů a firemní komunikace. Aktuálně je členem nejvyššího vedení společnosti Meopta – optika, s.r.o.,  kde zastává pozici Senior ředitele personalistiky a firemní komunikace a současně je prokuristkou společnosti.

Programový výbor konference

Doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.

PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D.

Doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc.

Doc. PhDr. Vladimír Řehan

PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

PhDr. Klára Seitlová, Ph.D.

PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D.

Mgr. Květa Sluková, Ph.D.

PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.

Doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.

Doc. PhDr. Zdeněk Vtípil, CSc.

 

Organizační výbor konference

PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Lucie Vavrysová

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.

 

Společenský program 

Místo: hlavní sál hotelu Arigone (50m od místa konání konference).

Termín: 22. 5. 2013

Program:

18:00

Otevřený vstup pro účastníky konference

 

18:30 – 18:40

Zahájení společenského večera a pozvání na konferenci Psychologie práce a organizace 2014

PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.

 

18:40 – 19:00

Udělení čestného členství České asociace psychologů práce a organizace

PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský

Mgr. Aneta Langrová

 

Čestné členství převezmou:

doc. PhDr. Jiří Štikar, CSc.,

PhDr. Aleš Hladký, CSc.

PhDr. Bohumil Vašina

 

19:00 –

Raut

Vystoupení Desigual quartet

 

Občerstvení:

  • raut
  • moravské víno z Ottova vinařství (Dolní Kounice)

 

 

Všichni účastníci konference jsou srdečně zvání!

 

Loading